Dấu Thiên Tâm - Thien Tam Tho Dau

Chia sẽ của anh Hà - Phi Công

Tháng 6 năm 2019, mỗi lần bay ngang qua mảnh đất Thiên Long Sơn lúc nào anh phi công cũng gặp hình ảnh dấu Thiên Tâm hiển thị trên radar trong phạm vi 30 đến 35 miles từ sân bay nhưng lúc đó anh không để ý, cũng không quan tâm đến. Đến lúc bị Covid, giãn cách xã hội thì hữu duyên anh thấy được những video sư phụ Kiệt thì anh mới tìm hiểu, biết đến và tin vào dấu Thiên Tâm này. Không phải chúng ta ai cũng thấy được hình ảnh dấu Thiên Tâm, thật sự hữu duyên mới thấy được. Dấu Thiên Tâm chỉ được nhìn thấy trên radar, không thể nhìn thấy bằng mắt thường, mình có thể biết vị trí nó hiển thị thông qua radar nhưng nó chỉ xuất hiện trong khoảng thời gian ngắn sau đó biến mất.

Lúc bấy giờ, Trung cộng chuẩn bị đánh thì ơn trên là Phật Mẫu và hội đồng chư Phật mới xuống nói rằng: “Giặc Tàu sẽ đánh, giặc Cộng sẽ nhân cơ hội này thanh toán các con, sẽ giết các con” cho nên hội đồng chư Phật mới đưa ra dấu Thiên Tâm để cho những người lính như là giấy thông hành và tìm cách để cho bọn giặc thấy dấu đó sẽ như có một luồng điện phát ra và chúng nó sẽ né ra và xa lánh họ.

Bề trên dặn các người lính lấy miếng giấy, tôn, kẽm, gỗ,... cắt và tạo thành hình dấu Thiên Tâm là hình trái tim và dấu thánh giá, đây là dấu đạo Trời tâm Phật mà thiên đình và chư Phật mười phương đã công nhận như một giấy đi đường cho họ để tự vệ và sẽ bảo vệ họ.

Sau khi nghe theo lời chỉ bảo của Phật Mẫu, những người lính trong tù đã nghe theo và làm dấu Thiên Tâm để đeo, đúng là linh nghiệm, từ đó, mọi người có niềm tin và khi đi bất cứ đâu họ cũng đem theo như bùa hộ mệnh bên mình và ơn trên che chở.

Xem video do nhân chứng chia sẻ